‘Eenvoud die je raakt vind ik intrigerend’, zegt Frank Janszoon van Dijk. Met zijn laatste project Colortypes brengt hij vanuit deze fascinatie gevoel en emoties terug naar een welhaast archetypisch kleur- en vormenspel. ‘Het minimalisme biedt mij onbegrensde mogelijkheden om mee te experimenteren, wat mij uitdaagt om me in deze fundamentele uitdrukkingsvorm steeds verder te ontwikkelen.’

Tijdens zijn werken aan kunst ervaart Frank Janszoon van Dijk volledige vrijheid en komt hij los van de tijd. ‘Kunst is voor mij daarom in essentie tijdloos, gaat de buitenkant voorbij naar het universele in de diepte, waar mensen van alle tijden en plaats binding met elkaar vinden.’

In Colortypes geeft Frank Janszoon van Dijk aan boekdrukkunst een nieuwe betekenis. Het boek is een stilstaand object geworden waar niet de inhoud maar het aanschouwen van de materie van papier en print een innerlijke reactie oproept. De dwars doorgesneden boeken bepalen als reliëf de eindvorm, in interactie met het gevoel dat Frank ervaart tijdens het creëren.
Door wisselend kleurgebruik in olieverf en de toepassing van 24-karaats bladgoud wekken ogenschijnlijk gelijkvormige reliëfs bij de toeschouwer een zeer wisselende beleving op. Binnen dezelfde kaders ontstaat de ene keer openheid en een andere keer bijvoorbeeld geborgenheid. Omgevingsfactoren zoals daglicht brengen daarbij wisselende nuances aan, zodat ieder moment een steeds ander beeld naar voren brengt. Bij Colortypes is zien voelen.

In de afgelopen jaren heeft Frank Janszoon van Dijk een gevarieerde collectie kunst gecreëerd. Zijn werken zijn in het bezit van onder anderen het Nederlandse Koninklijk Huis en de internationaal toonaangevende mode-ontwerper Jan Taminiau. Met de minimalistische kunstenaar en oprichter van de Nul-beweging (1960-1965) Jan Schoonhoven (1914-1994) is hij niet alleen verwant als familie, maar deelt hij tevens de interesse om expressief te zijn volgens de minimale methode zoals bij Zero en Colorfields kunst.

 

 

Related Projects